Privacy policy

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.icontact.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.icontact.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Icontact BV en specifiek www.icontact.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@icontact.nl.
4) Monitoren gedrag bezoeker
www.icontact.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
5) Gebruik van cookies
www.icontact.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
6) Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
1) Safeguards Privacy
Ensuring the privacy of visitors to www.icontact.nl is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.
2) Consent
By using the information and services on www.icontact.nl, you agree to our privacy policy and the terms and conditions that we have included herein.
3) Questions
If you would like to receive more information, or if you have questions about the privacy policy of Icontact BV and specifically www.icontact.nl, you can contact us by e-mail. Our e-mail address is info@icontact.nl.
4) Monitor visitor behavior
www.icontact.nl uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register, via cookies, includes IP addresses, the type of browser and the pages visited.
We also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they leave. We keep this information anonymously and it is not linked to other personal information.
5) Use of cookies
www.icontact.nl places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.
6) Disable Cookies
You can choose to disable cookies. You do this by using the options of your browser. You can find more information about these options on the website of your browser provider.